AKILLI KOÇ YAZILIMI VE PLANLAMA DEFTERİ İLE KENDİ KOÇLUK SİSTEMİNİZİ KURUN!

AkıllıKoç demek; bir bireyi, öğrenciyi var olan tüm unsurları kapsayacak şekilde bir koçluğu öngörmektedir. Öğrencimizin her an yanında olarak onun önündeki sıkıntıları kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak, akademik başarısını artıracak çalışmalar yapmak, onunla aynı yolda aynı düşüncelerle yürümek, beraber hareket etmek, beraber zaman geçirmektir.

 Öğrenciyi özelde bir birey olarak alıp her şeyi ona uygun hale getirmektir. Öğrenciye aşağıdaki kazanımları sağlamaktır. Sınavlara hazırlansın ya da hazırlanmasın öğrenen, ders alan her kişinin kendi koçluğunu kendisinin yapmasıdır. Her öğrenci farklıdır. DNA’sı, yaşayış biçimi, çevresi, ailesi, öğrenme stilleri, psikolojisi…. Bu farklılıklar gözetilerek öğrenciye uygun bir eğitim sistemi çıkarmak, planlamalar yapmasına olanak sağlamak, kendisini AkıllıKoç Yazılımı ve/veya AkıllıKoç Planlama Defteri ile takip etmek ve istediği hedefe ulaştırmaktır. Öğrenci kendi eğitsel-akademik başarısını takip edebilecek ve mesleki-kariyer gelişimi izleyebilecek ve bunu doğru tercihlerle sonuçlandırabilecektir. 

AkıllıKoç sistemi, ders takibinizi yıllar, aylar ve haftalar için gözlemleyebileceğiniz, buradan hareketle gelecek haftaki çalışmaları daha doğru planlayabileceğiniz, ders takiplerinizi, branş ve tam denemelerinizi analizleyebileceğiniz, kendinize özel bireysel deneme çözme stratejilerin çıkarabileceği bir yazılım ve planlama defteri. 

AkıllıKoç Yazılımı ve Planlama Defteri yenilikçi yaklaşımlarla kendinizi daha iyi tanıyıp geliştirebileceğiniz, sizi yalnız bırakmayan, bu zorlu sınavlarda sizi motivasyon videoları ile rahatlatan formatta hazırlandı. Sizlerin ihtiyaçlarını tespit edip bu ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilmeniz için geliştirildi. AkıllıKoç Yazılımı ve Planlama Defteri size şu kazanımları sağlamaktır; 


1. Öğrenmeyi öğrenme 

2. Planlama ve düzenleme becerilerini geliştirme 

3. Kendini tanıma ve uygun yöntemi belirleme 

4. Öğren Kalsın öğretim modeli ile bilgilerin kalıcılığının sağlanması 

5. Ders çalışma teknikleri 

6. Soru çözme teknikleri 

7. Kaynak kitap kullanımları 

8. Haftalık ders çalışma programları 

9. Konu analizlemeleri 

10. Deneme analizlemeleri 

11. Grafik raporlamalar 

12. Yanlış gidilen çalışmalarda uyarılar 

13. Yazılım tanıtım videoları 

14. Haftalık plan anlatımları 

15. Eğitim ile ilgili video içerikleri 

16. Motivasyon videoları 

17. Mesleklerle ile ilgili videolar 

18. Öğrenci görüş videoları 

19. Yazılımla ve eğitim ekosistemi ile ilgili sorular ve cevaplar 

20. Mesleki-Kariyer gelişim 

21. Tercih yapma süreçleri 

22. Stres, Kaygı ve problem çözümleri 

23. Size ait bir yol haritası çizmek