Akıllı Koç | Yeni Neslin Sanal Koçu

Hakkımızda

Hakkımızda

Koçluk, Yeni Çağın Kodları İle Yeniden Yazılıyor!

AKILLI KOÇ olarak, “Yeni Nesil Koçluk” felsefesi ile Türkiye’deki eğitim hizmetleri alanında bilgisayar ve web destekli çözümler sunan, bireysel anlamda kişiye bütün olarak bakabilen bir eğitim düşüncesi geliştirmek için varız. Eğitim alanında yaşanan sorunlara çözüm üretme amacıyla bilgi ve deneyim alışverişini sağlayan yazılımlar üretmek asıl çalışma alanımızdır.


Misyonumuz

Ezberden ziyade öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi depolamak yerine onu kullanan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, geleceği şekillendirecek liderleri yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.


Vizyonumuz

“Yeni Nesil Koçluk” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bu günden yetiştirmek. “Yeni Nesil Koçluk” felsefesiyle geleceğe değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bireyleri bu günden yetiştirmek.